کد خبر : 368472

تاریخ درج خبر : دوشنبه 1 آذر 1400
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خوزستان
• جلسه شورای معاونین سازمان اوقاف با ارتباط ویدئو کنفرانسی با اوقاف خوزستان
جلسه شورای معاونین سازمان اوقاف با ارتباط ویدئو کنفرانسی با ادارات کل استانی یکشنبه مورخ 30آبان ماه برگزار شد.