12 معرفي مديران
  • امروز یک شنبه چهاردهم آذر 1400 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

طرح پویش احسان ماندگار

طرح حاج قاسم سلیمانی

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی  خاکباز
عنوان
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی خاکباز
تلفن
33379186
فکس
پست الکترونیک
اکبر سخاوت
عنوان
ریس اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان
نام مدیر
اکبر سخاوت
تلفن
3339415-21
فکس
پست الکترونیک
سیدرضا عروجن
عنوان
معاون بهره وری و اقتصادی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان خوزستان
نام مدیر
سیدرضا عروجن
تلفن
33379415-21
فکس
پست الکترونیک
علی سهیدیان
عنوان
مسول مالی و غیرعمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان
نام مدیر
علی سهیدیان
تلفن
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی فرهادی نژاد
عنوان
ریس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی فرهادی نژاد
تلفن
33379415-21
فکس
پست الکترونیک
مصطفی معرف
عنوان
مسول فناوری واطلاعات اداره کل اوقاف وامور خیریه استان خوزستان
نام مدیر
مصطفی معرف
تلفن
33379415-21
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام و المسلمین روح الله عرفانی
عنوان
معاون فرهنگی واجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین روح الله عرفانی
تلفن
33379415-21
فکس
پست الکترونیک
میثم  رشنو
عنوان
مسول حراست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان
نام مدیر
میثم رشنو
تلفن
33379415-21
فکس
پست الکترونیک
عادل سلیمانی
عنوان
مسول دفتر مدیر کل اوقاف استان خوزستان
نام مدیر
عادل سلیمانی
تلفن
33379186
فکس
پست الکترونیک
میثم  نودهی
عنوان
معاون توسعه وپشتیبانی اداره کل اوقاف خوزستان
نام مدیر
میثم نودهی
تلفن
33379415-21
فکس
پست الکترونیک
عبدالعلی  پورفخری
عنوان
معاون حقوقی وثبتی اداره کل اوقاف وامور خیریه استان خوزستان
نام مدیر
عبدالعلی پورفخری
تلفن
33379415-21
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام و المسلمین سیدحمزه  حسینی
عنوان
ریس بازرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین سیدحمزه حسینی
تلفن
33379415-21
فکس
پست الکترونیک