استان خوزستان
 
نفرات برتر مسابقات قرآن در دزفول تجلیل شدند.
دوشنبه 13 شهریور 1396    
بازدید: 9
کمیسیون آرامستان های بقاع خوزستان با محوریت شوشتر برگزار شد.
دوشنبه 13 شهریور 1396    
بازدید: 8
نماز عید در بقعه امامزاده اباذر زیدون اقامه شد.
دوشنبه 13 شهریور 1396    
بازدید: 6
برگزاری دعای عرفه در حرم سبزقبا دزفول
دوشنبه 13 شهریور 1396    
بازدید: 7
برگزاری دعای عرفه در حرم علی بن مهزیار(ع)
دوشنبه 13 شهریور 1396    
بازدید: 5
برگزاری دعای کمیل بن زیاد در حرم سبزقبا
دوشنبه 13 شهریور 1396    
بازدید: 4
دعای عرفه در حرم مطهر علی بن مهزیار اهوازی برگزار شد.
دوشنبه 13 شهریور 1396    
بازدید: 4
دعای عرفه درآستان سبزقبا دزفول برگزار شد.
دوشنبه 13 شهریور 1396    
بازدید: 5
برگزاری دعای عرفه در امامزاده عبدالله شوشتر
دوشنبه 13 شهریور 1396    
بازدید: 4
دعای عرفه در حرم دانیال نبی(ع) برگزار شد.
دوشنبه 13 شهریور 1396    
بازدید: 8